Naujienos Spausdinti RSS

Ministras pareiškė užuojautą dėl Stanley Balzeko Jr. mirties

Sukurta 2020.06.20 / Atnaujinta 2020.06.20 13:08

Birželio 19 dieną užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius išreiškė užuojautą dėl Stanley Balzeko Jr. – vieno ryškiausių̨ JAV lietuvių visuomenės veikėjų, Lietuvos Respublikos garbės konsulo Floridoje, Balzeko lietuvių kultūros muziejaus įkūrėjo, mecenato ir nenuilstančio lietuvybės propaguotojo mirties.

„Savo gyvenimu ir kryptinga kasdienine veikla Stanley Balzekas Jr. liudijo meilę savo Tėvų žemei, negailėdamas jėgų ir energijos tiesė tiltus tarp JAV ir Lietuvos verslo, mokslo ir kultūros institucijų, jo dėka ryšį su protėvių žeme atrado daugybė antros, trečios ar dar vėlesnės kartos Amerikos lietuvių. Jo ilgametis darbas Lietuvai ir lietuvybės išsaugojimui pasaulyje išliks mūsų visų atmintyje. S. Balzekas už lietuvių kultūros ir istorijos puoselėjimą, įamžinimą ir pristatymą JAV bei už nenuilstamą darbą stiprinant Lietuvos valstybingumą ir palaikant lietuvių tautinę savimonę išeivijoje 2016 m. buvo apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didžiuoju kryžiumi, šiais metais – už ypatingus nuopelnus, puoselėjant lietuvybę užsienyje, skatinant užsienyje gyvenančių lietuvių įsitraukimą į Lietuvos gyvenimą ir kuriant gerovę Lietuvoje – Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklo „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ Aukso Vyčiu. Sunkiu netekties metu, savo ir visos Lietuvos diplomatinės tarnybos vardu, reiškiu nuoširdžią užuojautą Stanley Balzeko artimiesiems, JAV ir Pasaulio lietuvių bendruomenei ir visiems, turėjusiems galimybę pažinti šią legendinę asmenybę“, – savo užuojautoje rašo ministras.