Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA EGIPTO ARABŲ RESPUBLIKOJE, JORDANIJOS HAŠIMITŲ KARALYSTEI, LIBANO RESPUBLIKAI, KUVEITO VALSTYBEI, JUNGTINIAMS ARABŲ EMYRATAMS, SAUDO ARABIJOS KARALYSTEI, KATARO VALSTYBEI IR ARABŲ LYGAI

Adresas: 23 Muhammad Mazhar Str., 5th floor, Zamalek, Cairo, ARAB REPUBLIC OF EGYPT

plačiau »

Tel. +20 2 2736 6461
Faksas +20 2 2736 5130
El. paštas

Vardo, pavardės keitimas

Sukurta 2015.02.19 / Atnaujinta 2015.05.06 16:36

Vardo, pavardės keitimo pagrindai ir tvarka

Keisti vardą, pavardę turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai, sulaukę 18 metų amžiaus*.

Leidžiama keisti vardą, pavardę jeigu pasirinktas vardas, pavardė atitinka lytį, neprieštarauja gerai moralei ir Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai.

Pavardę keisti leidžiama, jeigu pareiškėjas:

 • turi pavardę, kuri žemina jo orumą ar yra nepatogi vartoti;
 • nori turėti tėvų, senelių, prosenelių ar kitų protėvių pavardę;
 • nori turėti patėvio (pamotės), buvusio globėjo (rūpintojo) pavardę;
 • turi pavardės formą, neatitinkančią jo lyties;
 • dalyvauja liudytojų apsaugos programoje;
 • pasikeitė pavardę užsienio valstybėje;
 • nori susitrumpinti pavardę, jeigu ta pavardė tradicinėje vartosenoje turi trumpesnį, nepriesaginį, variantą.

*SVARBU:

 • Nepilnamečių vaikų pavardes keisti leidžiama, jeigu pavardes keičia abu tėvai arba vienas iš turimų tėvų. Kai pavardę keičia tik vienas iš tėvų, nepilnamečio vaiko pavardė keičiama, jei pateikiamas kito iš turimų tėvų rašytinis sutikimas ir vaiko, jeigu jam yra suėję 10 metų, rašytinis sutikimas.
 • Jeigu vienas iš nepilnamečio vaiko tėvų santuokos sudarymo metu pasirenka kito sutuoktinio pavardę arba santuokos nutraukimo metu pasilieka savo iki santuokos turėtą pavardę, nepilnamečio vaiko pavardė gali būti keičiama, jei pateikiamas kito iš turimų tėvų rašytinis sutikimas ir vaiko, jeigu jam yra suėję 10 metų, rašytinis sutikimas.

Dokumentus dėl vardo, pavardės keitimo Lietuvos Respublikos pilietis asmeniškai gali pateikti:

 • Tiesiogiai Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigai.
 • Lietuvos Respublikos ambasadai Egipte, kuri dokumentus perduos Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigai.
 • Naudodamiesi Elektroninės valdžios vartų portalu ir turintys galimybę asmeniškai arba per įgaliotą asmenį atsiimti pareikalautus dokumentus Lietuvoje – civilinės metrikacijos skyriuje, į kurį buvo siųsti prašymai.

  SVARBU:

  Atsiimant dokumentus būtina pateikti per Elektroninės valdžios vartų portalą siųstų dokumentų originalus. Detali informacija - http://mepis.vrm.lt.

Dokumentus dėl vardo, pavardės keitimo, nesusijusio su santuokos sudarymu ar nutraukimu – pavyzdžiui pageidaujant sutrumpinti vardą, pavardę, norint susigrąžinti senelių, prosenelių turėtą pavardę, dalyvaujant liudytojų apsaugos programoje bei kitais atvejais – galima pateikti be išankstinės registracijos konsulinio priėmimo metu.

Dokumentai vardo, pavardės keitimui ir vardo, pavardės keitimo liudijimui išduoti yra perduodami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyriui. Vardo, pavardės keitimo liudijimo išdavimas ir/arba gimimo liudijimo išdavimas ir persiuntimas Lietuvos Respublikos ambasadai Egipte paprastai užtrunka iki 5 mėnesių.

Kokius dokumentus reikia pateikti norint pakeisti vardą, pavardę

Asmuo, pageidaujantis pasikeisti vardą, pavardę, Lietuvos Respublikos ambasadai Egipte asmeniškai pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymas pakeisti vardą, pavardę, tautybę (tvarkingai ir aiškiai, lietuviškais rašmenimis užpildytas ir pasirašytas).
 2. Prašymas dėl dokumentų pareikalavimo, gavimo ir perdavimo (tvarkingai ir aiškiai, lietuviškais rašmenimis užpildytas ir pasirašytas).
 3. Galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
 4. Dokumentas, pagrindžiantis pareiškėjo prašymą keisti pavardę, vardą, tautybę (esant galimybei)
  Gali būti pateikti: pareiškėjo arba jo tėvų, senelių, prosenelių gimimo, santuokos, ištuokos, mirties liudijimai, Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijų išduoti pažymėjimai, pažymos apie turėtą pavardę.
  Užsienio valstybės institucijų išduoti dokumentai pateikiami legalizuoti nustatyta tvarka.
 5. Lietuviškas civilinės būklės akto liudijimas
  Pateikiami civilinės būklės akto liudijimų (gimimo, santuokos, ištuokos) originalai, kuriuose, gavus leidimą, būtų keičiamas vardas, pavardė, tautybė.
 6. Vaikų lietuviški gimimo liudijimai (jei pareiškėjas turi nepilnamečių vaikų)
  Pateikiami nepilnamečių vaikų gimimo liudijimų originalai, kuriuose, gavus leidimą, būtų keičiami pareiškėjo vardas, pavardė.
 7. Prašymas papildyti, pakeisti, ištaisyti civilinės būklės akto įrašą (tvarkingai ir aiškiai, lietuviškais rašmenimis užpildytas ir pasirašytas).
 8. Gyvenamosios vietos deklaracija (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota)
 9. Konsulinis mokestis – 20 Eurų (mokamas Lietuvos Respublikos ambasadoje Egipte grynaisias pinigais)

DĖMESIO:

Jeigu pareiškėjas yra susituokęs ne Lietuvoje ir jo santuoka Lietuvoje nėra įtraukta į apskaitą ir/arba jam yra gimęs vaikas ir jo gimimas Lietuvoje dar nėra įtrauktas į apskaitą, pateikiant dokumentus dėl vardo, pavardės keitimo yra būtina kreiptis ir dėl santuokos ir/arba vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą.

SVARBU:

Lietuvos Respublikos pasas yra keičiamas tik po to, kai yra gaunamas ir pareiškėjui įteikiamas vardo, pavardės keitimo liudijimas arba naujas gimimo liudijimas.

Koks yra konsulinis mokestis už vardo, pavardės keitimą?

Konsulinis mokestis už dokumentų perdavimą ir pareikalavimą dėl vardo, pavardės pakeitimo liudijimo išdavimą – 20 EUR.
Konsulinis mokestis už dokumentų perdavimą ir pareikalavimą dėl gimimo liudijimo su nauju vardu, pavarde išdavimą – 20 EUR.
Konsulinis mokestis yra mokamas grynais pinigais atvykus į Lietuvos Respublikos ambasadą Egipte.

Naujienlaiškio prenumerata