Kaip mus rasti?

Tel. +20 2 2736 6461
Faksas +20 2 2736 5130
El. paštas

Dokumentų legalizavimas

Sukurta 2015.02.19 / Atnaujinta 2015.05.06 15:09

Dokumentų legalizavimas – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento valstybės tarnautojo arba diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos konsulinio pareigūno atliekamas dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas.

Dokumento legalizavimo reikia tam, kad vienos valstybės dokumentus galėtų svarstyti kitos valstybės institucijos, šie dokumentai sukeltų teisines pasekmes kitoje valstybėje, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentų legalizuoti nereikia.

Jei dokumentai bus pateikiami valstybėje, neprisijungusioje prie 1961 m. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, juos reikia legalizuoti.

SVARBU:

Nei Egiptas, nei nė viena kita Vidurio Rytų valstybė, kuriai yra akredituota Lietuvos Respublikos ambasada Kaire, nėra prisijungusios prie 1961 m. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, visus Lietuvos institucijų dokumentus turite legalizuoti Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijoje arba Lietuvos Respublikos ambasadoje Kaire, o vėliau tos valstybės, kurioje pateiksite dokumentą, Užsienio reikalų ministerijoje.

Egipte ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose neretai pasitaiko atvejų, kai Lietuvos Republikos Užsienio reikalų ministerijoje legalizuoti dokumentai nėra priimami tol, kol jų nelegalizuoja Lietuvos Respublikos ambasada Kaire. Esant galimybei, rekomenduojame dokumentus legalizavimui pirmiausia pateikti Lietuvos Respublikos ambasadoje Kaire.

Legalizuojami šie dokumentai:

  • išduodami valstybės ir savivaldybių jurisdikcijai priklausančių valstybės ir savivaldybių institucijų arba valstybės ir savivaldybių pareigūnų, įskaitant ir tuos dokumentus, kuriuos išduoda prokuroras, teismo pareigūnas arba teismo sprendimus vykdantis asmuo;
  • administraciniai dokumentai;
  • notariniai aktai;
  • fizinių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai: dokumentų registracijos arba jų buvimo tam tikrą dieną patvirtinimai; parašų oficialūs ir notariniai liudijimai;
  • Legalizuojami gali būti ir kiti dokumentai, jeigu tai neprieštarauja teisės aktams.

Reikalavimai dokumentams, kurie gali būti legalizuojami:

  • Lietuvos Respublikoje išduoti dokumentai, kurie pateikiami legalizuoti, turi būti pasirašyti kompetentingo pareigūno ir patvirtinti dokumentą išdavusios valstybės institucijos antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.
  • Lietuvos Respublikoje išduotų dokumentų nuorašai legalizuojami tik tada, kai jų tikrumas yra paliudytas notariškai.
  • Dokumentą išdavusios šalies užsienio reikalų ministerijoje legalizuoti dokumentai.

DĖMESIO:

Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos (LTSR) dokumentai yra nelegalizuojami. juos būtina pakeisti į Lietuvos Respublikoje išduotus dokumentus.

Už vieno dokumento legalizavimą imamas 20 EUR konsulinis mokestis.

Naujienlaiškio prenumerata