Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA EGIPTO ARABŲ RESPUBLIKOJE, JORDANIJOS HAŠIMITŲ KARALYSTEI, LIBANO RESPUBLIKAI, KUVEITO VALSTYBEI, JUNGTINIAMS ARABŲ EMYRATAMS, SAUDO ARABIJOS KARALYSTEI, KATARO VALSTYBEI IR ARABŲ LYGAI

Adresas: 23 Muhammad Mazhar Str., 5th floor, Zamalek, Cairo, ARAB REPUBLIC OF EGYPT

plačiau »

Tel. +20 2 2736 6461
Faksas +20 2 2736 5130
El. paštas

Konsulinė registracija

Sukurta 2015.02.19 / Atnaujinta 2015.05.06 15:54

Konsulinė registracija yra laikomas Lietuvos Respublikos piliečių duomenų įtraukimas į konsulinės įstaigos duomenų bazę.

Konsulinė registracija yra neprivaloma ir atliekama tik Lietuvos Respublikos piliečiui pageidaujant. Lietuvos Respublikos pilietis pats nurodo, kokius duomenis įtraukti į konsulinės įstaigos duomenų bazę, išskyrus tuos duomenis, kurie yra privalomi. Šie duomenys gali būti naudojami tik Lietuvos Respublikos piliečio nurodytais tikslais bei įstatymų nustatytais atvejais. Lietuvos Respublikos piliečio nurodyti tikslai neįpareigoja konsulinės įstaigos atlikti veiksmus, jeigu tokių veiksmų atlikti jai nepriklauso pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Jei asmuo pateikia prašymą registruoti paštu, faksu ar elektroniniu būdu, jis kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, kurioje būtų asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir asmens dokumento serija ir numeris. Jei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą pateikia įgaliotas asmuo, jis papildomai turi pateikti įgaliojimą patvirtinantį dokumentą.

Pateikiama:

  • Lietuvos Respublikos piliečio pasas ar asmens tapatybės kortelė.
  • Prašymas.

Elektroninė konsulinė registracija

Lietuvos Respublikos ambasada Egipto Arabų Respublikoje Vidurio Rytų regione gyvenančius Lietuvos piliečius aktyviai naudotis konsulinės registracijos Lietuvos atstovybėse paslauga, kuri jau teikiama Elektroninių valdžios vartų interneto portale, todėl besiregistruojantiems nebereikia asmeniškai atvykti į atstovybę.

Konsulinė registracija - tai užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių tam tikrų duomenų įtraukimas į atitinkamos Lietuvos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos duomenų bazę. Registracija yra neprivaloma ir atliekama tik Lietuvos piliečiui pageidaujant.

Atstovybės konsulinės registracijos duomenų bazėje esančius duomenis gali naudoti Lietuvos piliečiams svarbiais tikslais: siųsti piliečiams svarbią konsulinę informaciją ir naujienas, įtraukti juos į Lietuvos rinkėjų sąrašus, susisiekti su piliečiais terorizmo ar kitos grėsmės atveju, suteikti jiems kitą svarbią informaciją (pavyzdžiui, pranešti apie Lietuvoje esantiems artimiesiems atsitikusią nelaimę).

Konsulinė registracija ypač aktuali ekstremalių situacijų – ginkluoto konflikto, karo, gamtos stichijų – atveju. Spręsdami tokiose situacijose iškilusias problemas ir informuodami apie padėtį regione ar apie organizuojamą evakuaciją, konsuliniai pareigūnai gali naudoti tik atstovybėse užsiregistravusių Lietuvos piliečių asmens bei kontaktinius duomenis.

Konsulinė registracija nėra susijusi su išvykimo iš Lietuvos deklaravimu.

Elektronine paslauga gali naudotis asmens tapatybės kortelių su integruotais skaitmeniniais sertifikatais turėtojai, komercinių bankų internetinės bankininkystės sistemos vartotojai bei asmeninių skaitmeninių sertifikatų, išduotų Skaitmeninio sertifikavimo centro arba Registrų centro, turėtojai. Piliečiai gali registruoti ir savo nepilnamečius vaikus.

Konsulinės registracijos paslaugos teikimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos konsulinis statutas, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas bei užsienio reikalų ministro 2006 m. gruodžio 1 d. įsakymas “Dėl Lietuvos Respublikos piliečių, gyvenančių užsienio valstybėse, konsulinės registracijos tvarkos aprašo ir prašymo registruoti formos patvirtinimo”.

Naujienlaiškio prenumerata