Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

Tel. +20 2 2736 6461
Faksas +20 2 2736 5130
El. paštas
Naujienos Spausdinti RSS

Skelbiama atranka į administratoriaus pareigybę Lietuvos Respublikos ambasadoje Egipte

Sukurta 2020.03.08 / Atnaujinta 2020.03.08 11:38

Lietuvos Respublikos ambasada Egipto Arabų Respublikoje (toliau – Ambasada) skelbia atranką į administratoriaus (-ės) pareigybę. Su atrinktu kandidatu bus sudaroma terminuota darbo sutartis.

Pareiginės algos koeficientas nuo 8,93.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Koordinuoja atstovybės administracinio-techninio personalo darbą;

2. Organizuoja atstovybėje viešuosius pirkimus, tvarko su viešųjų pirkimų organizavimu susijusius dokumentus;

3. Rengia atstovybės paslaugų sutartis, vykdo jų sudarymo ir vykdymo kontrolę;

4. Atsako už/vykdo materialinių vertybių (ilgalaikio turto ir atsargų) esančių atstovybėje, įsigijimą, panaudojimą ir saugojimą;

5. Tvarko materialinių vertybių apskaitą, medžiagų, inventoriaus ir materialinių vertybių nurašymą;

6. Dalyvauja sudaromų komisijų veikloje ilgalaikio turto ir atsargų metinėje ir kitoje turto perdavimo inventorizacijoje;

7. Aprūpina atstovybės darbuotojus ūkinėmis ir kanceliarinėmis priemonėmis bei inventoriumi;

8. Rengia sutartis dėl atstovybėje esančių inžinerinių sistemų priežiūros ir remonto;

9. Užtikrina, kad atstovybėje esantys įrenginiai, prietaisai būtų techniškai tvarkingi ir tinkamai naudojami;

10. Rūpinasi atstovybės ir/ar rezidencijos patalpų priežiūra;

11. Kontroliuoja ir prižiūri švaros ir tvarkos palaikymą atstovybės patalpose;

12. Padeda organizuoti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių gabenimą;

13. Vairuoja atstovybės transportą, kai tai būtina jo tiesioginėms funkcijoms vykdyti;

14. Organizuoja atstovybės renginius ir priėmimus;

15. Registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;

16. Pagal kompetenciją rengia raštus, lydraščius, notas ir kitus dokumentus ar jų projektus;

17. Formuoja diplomatinės atstovybės dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;

18. Stebi žiniasklaidos pranešimus, platina atstovybės pranešimus žiniasklaidoje;

19. Atnaujina ir skelbia informaciją atstovybės interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;

20. Atlieka finansų valdymo funkcijas, kurios apima:

                       20.1. atstovybės išlaidų sąmatos sudarymą, vykdymą ir kontrolę;

                       20.2. atstovybės finansų apskaitą;

                       20.3. atstovybės finansų kontrolę;

                       20.4. ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimą finansų valdymo ir apskaitos sistemoje;

                       20.5. ataskaitų, pažymų ir kitų dokumentų rengimą ir teikimą;

                       20.6. atstovybės darbuotojų darbo ir kompensuojamo laiko apskaitos žiniaraščio pildymą;

21. Vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
 • Mokėti lietuvių kalbą (gimtoji) ir anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu;
 • Turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti atstovybės tarnybines transporto priemones;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
 • Išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
 • Sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti savo darbą, pasirinkti darbo metodus;
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • Būti kruopščiu, atsakingu, komunikabiliu;
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos, diplomatinės tarnybos, ministerijos ir diplomatinių atstovybių veiklą;
 • Atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, arba nekelti abejonių dėl asmens patikimumo.
 • Pageidautina, kad kandidatas turėtų patirties administravimo, dokumentų valdymo ir finansų srityse. Mokėtų dirbti su finansų valdymo programa “Fivasa” bei dokumentų ir procesų valdymo sistema “Avilys” (@vilys), turėtų arabų kalbos pradmenis.

Kandidatai turi pateikti:

 • Gyvenimo aprašymą lietuvių kalba.
 • Išsilavinimą ir kalbos žinias patvirtinančias dokumentų kopijas.
 • Rekomendacijas iš ankstesnių darboviečių.

Dokumentų pateikimo terminas – iki 2020 m. kovo 22 d. 17:00 val. (Egipto laiku). Dokumentai priimami ir papildoma informacija teikiama el. paštu [email protected]. Ambasada iki 2020 m. kovo 23 d. susisieks tik su tais kandidatais, kurie bus kviečiami darbo pokalbiui į ambasadą.

 

Naujienlaiškio prenumerata