Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA EGIPTO ARABŲ RESPUBLIKOJE, JORDANIJOS HAŠIMITŲ KARALYSTEI, LIBANO RESPUBLIKAI, KUVEITO VALSTYBEI, JUNGTINIAMS ARABŲ EMYRATAMS, SAUDO ARABIJOS KARALYSTEI, KATARO VALSTYBEI IR ARABŲ LYGAI

Adresas: 23 Muhammad Mazhar Str., 5th floor, Zamalek, Cairo, ARAB REPUBLIC OF EGYPT

plačiau »

Tel. +20 2 2736 6461
Faksas +20 2 2736 5130
El. paštas

Skelbiama atranka į sekretoriaus pareigybę Lietuvos Respublikos ambasadoje Egipte

Sukurta 2018.05.28 / Atnaujinta 2018.05.28 17:42

Lietuvos Respublikos ambasada Egipto Arabų Respublikoje (toliau – Ambasada) skelbia atranką į sekretoriaus (-ės) pareigybę. Su atrinktu kandidatu bus sudaroma terminuota darbo sutartis.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

           1. Padeda diplomatinės atstovybės vadovui ar priskirtam darbuotojui;

           2. Atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;

           3. Teikia bendrojo pobūdžio informaciją interesantams telefonu, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;

           4. Pagal kompetenciją susirašinėja su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis;

           5. Registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;

           6. Pagal kompetenciją rengia raštus, lydraščius, notas ir kitus dokumentus ar jų projektus;

           7. Formuoja diplomatinės atstovybės dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;

           8. Stebi žiniasklaidos pranešimus, platina atstovybės pranešimus žiniasklaidoje;

           9. Platina Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų, įmonių pateiktą informaciją;

           10. Atnaujina ir skelbia informaciją atstovybės interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;

           11. Atlieka vertimus raštu;

           12. Sudaro ir nuolat pildo diplomatinės atstovybės kontaktinių asmenų sąrašą;

           13. Padeda tvarkyti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių siuntimą ir priėmimą;

           14. Prisideda prie susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo;

           15. Pagal kompetenciją palaiko ryšius su lietuvių bendruomene;

           16. Koordinuoja atstovybės administracinio-techninio personalo darbą;

           17. Organizuoja atstovybėje viešuosius pirkimus, tvarko su viešųjų pirkimų organizavimu susijusius dokumentus;

           18. Rengia atstovybės paslaugų sutartis, vykdo jų sudarymo ir vykdymo kontrolę;

           19. Atsako už/vykdo materialinių vertybių (ilgalaikio turto ir atsargų) esančių atstovybėje, įsigijimą, panaudojimą ir saugojimą;

           20. Tvarko materialinių vertybių apskaitą, medžiagų, inventoriaus ir materialinių vertybių nurašymą;

           21. Dalyvauja sudaromų komisijų veikloje ilgalaikio turto ir atsargų metinėje ir kitoje turto perdavimo inventorizacijoje;

           22. Aprūpina atstovybės darbuotojus ūkinėmis ir kanceliarinėmis priemonėmis bei inventoriumi;

           23. Atlieka finansų valdymo funkcijas, kurios apima:

                       4.23.1. atstovybės išlaidų sąmatos sudarymą, vykdymą ir kontrolę;

                       4.23.2. atstovybės finansų apskaitą;

                       4.23.3. atstovybės finansų kontrolę;

                       4.23.4. ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimą finansų valdymo ir apskaitos sistemoje;

                       4.23.5. ataskaitų, pažymų ir kitų dokumentų rengimą ir teikimą;

                       4.23.6. atstovybės darbuotojų darbo ir kompensuojamo laiko apskaitos žiniaraščio pildymą.

                       24. vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

 

REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

 • Turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • Gerai mokėti lietuvių ir anglų kalbas;
 • Gerai mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
 • Išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
 • Sugebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • Būti kruopščiu, atsakingu, komunikabiliu;
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programomis ir nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ministerijos bei diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veiklą;
 • Atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.
 • Pageidautina, kad kandidatas turėtų patirties administravimo, dokumentų valdymo ir finansų srityse. Mokėtų dirbti su finansų valdymo programa “Fivasa” bei dokumentų ir procesų valdymo sistema “Avilys” (@vilys), turėtų arabų kalbos pradmenis.

 

Kandidatai turi pateikti:

 • Gyvenimo aprašymą lietuvių kalba.
 • Išsilavinimą ir kalbos žinias patvirtinančias dokumentų kopijas.
 • Rekomendacijas iš ankstesnių darboviečių.

Dokumentų pateikimo terminas – iki 2018 m. birželio 4 d. 17:00 val. (Egipto laiku). Dokumentai priimami ir papildoma informacija teikiama el. paštu [email protected]. Ambasada iki 2018 m. birželio 5 d. susisieks tik su tais kandidatais, kurie bus kviečiami darbo pokalbiui į ambasadą.

Naujienlaiškio prenumerata