2010 m.

Sukurta 2017.10.25 / Atnaujinta 2019.03.13 11:16
 • AM09/ENP-PCA/TP/05
  "Konkurencijos įgyvendinimo ir Valstybės pagalbos įstatymų leidybos stiprinimas Armėnijoje"

  Projekte Lietuva yra jaunesnysis Vokietijos partneris.
  Projektą įgyvendina Lietuvos konkurencijos taryba. 
  Apie projektą spaudoje 1, 2
   
 • MK2007/IB/FI/02/TWL
  "Gebėjimų stiprinimas Šiaurės Makedonijoje siekiant per Centrinį finansavimo ir sutarčių departamentą ir Nacionalinį fondą tinkamai valdyti ES fondus ir IPA"

  Projektą įgyvendina Lietuvos finansų ministerija ir CPVA. 
   
 • AL 09 IB JH 02
  "Liudininkų ir ypatingų asmenų apsaugos direktorato operatyvinių ir logistinių gebėjimų modernizavimas Albanijoje"

  Projekte Lietuva yra jaunesnysis Vengrijos partneris.
  Projektą įgyvendina Lietuvos Kriminalinės policijos biuras, Policijos departamentas, CPVA.
  Apie projektą spaudoje
   
 • UA10/ENP-PCA/JH/21
  "Ukrainos administracinių teismų efektyvumo ir valdymo gebėjimų stiprinimas"
  Projekte Lietuva yra jaunesnysis Prancūzijos partneris.

  Projektą įgyvendina Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas. 
  Apie projektą spaudoje
   
 • GE10/ENP-PCA/TR/05 
  "Gruzijos metrologijos ir standartizacijos infrastruktūros stiprinimas, remiantis geriausia ES šalių praktika"

  Projekte Lietuva yra jaunesnysis Vokietijos partneris.
  Projektą įgyvendina Lietuvos standartizacijos departamentas. 
   
 • HR 08 IB SPP 02 
  "Gebėjimų efektyviai valdyti ES sanglaudos politikos fondus, didinimas Kroatijoje"

  Projekte Lietuva yra vyresnysis Vengrijos partneris.
  Projektą įgyvendina Finansų ministerija ir CPVA.  
 • MD10/ENP-PCA/AG/06 
  "Parama Moldovos augalinės kilmės produktų maisto saugos normų bei standartų srityje"

  Projekte Lietuva yra jaunesnysis Jungtinės Karalystės partneris.
  Projektą įgyvendina Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir Valstybinė augalininkystės tarnyba. 
  Apie projektą spaudoje
   
 • MD10/ENP-PLA/TR/09
  "Parama Moldovos Valstybinei rinkos priežiūros, metrologijos ir vartotojų apsaugos inspekcijai"

  Projekte Lietuva yra jaunesnysis Jungtinės Karalystės partneris.
  Projektą įgyvendina Valstybinė ne maisto produktų inspekcija.
  Apie projektą spaudoje 1, 2