Kaip mus rasti?

Tel. +20 2 2736 6461
Faksas +20 2 2736 5130
El. paštas

Civilinė metrikacija

Sukurta 2015.02.19 / Atnaujinta 2020.11.23 08:41

Lietuvos Respublikos piliečiai po 1990 m. kovo 11 d. užsienio valstybių institucijose įregistravę santuoką privalo ją įtraukti į apskaitą. Įtraukus santuoką į apskaitą, išduodamas lietuviškas santuokos liudijimas.

Jei vaiko, kurio abu ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gimimas po 1990 m. kovo 11 d. įregistruotas užsienio valstybės institucijoje, jo tėvai privalo šį gimimą įtraukti į apskaitą. Įtraukus vaiko gimimą į apskaitą, išduodamas lietuviškas vaiko gimimo liudijimas.

Lietuvos Respublikos piliečiai po 1990 m. kovo 11 d. išsituokę užsienio valstybių teismuose privalo ištuoką įtraukti į apskaitą. Pirmiausiai piliečiai turi kreiptis asmeniškai ar per įgaliotą asmenį į Lietuvos apeliacinį teismą dėl užsienio šalies teismo sprendimo pripažinimo Lietuvoje. Pripažinus užsienio teismo sprendimą, pilietis kreipiasi į Lietuvos civilines metrikacijos įstaigas dėl ištuokos apskaitymo. Įtraukus ištuoką į apskaitą, išduodamas lietuviškas ištuokos liudijimas.

Lietuvos Respublikos piliečiai po santuokos gali tik: pasilikti savo turimą pavardę, prie turimos pavardės pridėti sutuoktinio pavardę arba pakeisti pavardę į sutuoktinio.

Lietuvos Respublikos piliečio (net jei ir turi kitą pilietybę) sutuoktinės Lietuvos pilietės pavardė (kai keičiama arba pridedama prie turimos) gali būti registruojama tik moteriška galūne "-ė" arba  "-ienė".

Lietuvos Respublikos piliečių pavardės dokumentuose rašomos tik lietuviškomis raidėmis (X, W, Q ir t.t. nebus rašomos).

Lietuvos Respublikos piliečio dukros pavardė, nepateikus vaiko užsienio šalies paso, gali būti registruojama tik moteriška galūne.

Dėl pakartotinių civilinės metrikacijos liudijimų išdavimo į konsulines įstaigas gali kreiptis tik Lietuvos Respublikos piliečiai. Visi kiti asmenys turi kreiptis į civilines metrikacijos įstaigas.

Konsulinėse įstaigose pateikti dokumentai dėl civilinės metrikacijos nagrinėjami Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriuje.

Konsulinė įstaiga dokumentų vertimų neatlieka ir vertimų tikrumo netvirtina.

Jeigu dokumento vertimą pateiksite užsienio valstybėje, rekomenduojame reikalavimus vertimui išsiaiškinti toje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje, kuriai teiksite vertimą.

Jei dokumento vertimą per Konsulinę įstaigą pateiksite Lietuvos Respublikos institucijoms, Konsulinei įstaigai pateikiamas dokumento vertimas turi atitikti Dokumentų rengimo taisykles.

Dokumento vertimas turi būti tikslus, atitikti lietuvių kalbos taisykles ir turi būti susiūtas su verčiamo dokumento originalu arba kopija (šiuo atveju kartu su dokumento vertimu Konsulinei įstaigai turi būti pateikiamas ir verčiamo dokumento originalas). Dokumento vertime turi būti nuoroda, kad dokumentą išvertęs asmuo prisiima atsakomybę už vertimo iš vienos kalbos į kitą teisingumą, taip pat nurodyta, iš kurios kalbos į kurią kalbą verčiama. Po šiuo įrašu dokumentą išvertęs asmuo turi nurodyti savo vardą, pavardę ir pasirašyti.

 

Užsienyje sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

  • Prašymas 
  • Užsienio valstybėje išduotas santuokos liudijimas, legalizuotas Egipto arba kitos išdavusios šalies užsienio reikalų ministerijoje, o po to Lietuvos Respublikos ambasadoje Kaire arba Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje (žr. dokumentų legalizavimas). Dokumentas turi būti oficialaus vertėjo išverstas į lietuvių kalbą.
  • Sutuoktinių pasai.
  • Ištuokos liudijimas (Lietuvos piliečiams - Lietuvoje išduotas ištuokos liudijimas net jei buvusi santuoka sudaryta užsienyje),  jei vienas iš sutuoktinių yra išsituokęs arba buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jeigu sutuoktinis yra našlys. Ne Lietuvoje išduoti dokumentai legalizuojami nustatyta tvarka
  • Konsulinis mokestis (už dokumento pareikalavimą).

Užsienyje gimusių vaikų įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

  • Prašymas. Prašymą turi pasirašyti vienas iš tėvų.
  • Užsienio valstybėje išduotas gimimo liudijimas, legalizuotas Egipto arba kitos išdavusios šalies užsienio reikalų ministerijoje, o po to Lietuvos Respublikos ambasadoje Kaire arba Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje (žr. dokumentų legalizavimas). Dokumentas turi būti oficialaus vertėjo išverstas į lietuvių kalbą.
  • Tėvų pasai.
  • Lietuviškas santuokos liudijimas (jei susituokę). Jeigu tėvų santuoka nėra apskaityta Lietuvoje, turi būti pateikiami dokumentai užsienyje sudarytai santuokai apskaityti Lietuvoje.
  • Konsulinis mokestis (už dokumento pareikalavimą).

Kartotinių civilinės metrikacijos liudijimų išdavimas

Santuokų registravimas diplomatinėse atstovybėse

Santuokos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose registruojamos tik tarp Lietuvos Respublikos piliečių. Santuoka registruojama toje diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, kurios aptarnaujamoje konsulinėje apygardoje yra vieno iš susituokiančiųjų gyvenamoji vieta. Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos, dalyvaujant patiems susituokiantiesiems ir dviem liudytojams. Informacija apie santuokos registravimą yra viešai skelbiama diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos interneto puslapyje ir skelbimų lentoje ne vėliau negu prieš dvi savaitės iki santuokos registravimo dienos. Skelbiami šie duomenys: pareiškėjų vardai, pavardės, gimimo datos, santuokos registravimo data ir laikas. Registruojant santuoka turi dalyvauti du pilnamečiai liudininkai. Už santuokos registravimą imamas konsulinis mokestis.