Vardo, pavardės keitimas

Sukurta 2015.02.19 / Atnaujinta 2024.01.22 11:01

SVARBU. Lietuvos Respublikos piliečiai prašymus pakeisti vardą ir (ar) pavardę gali pateikti pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai tiesiogiai Lietuvoje, registruotu paštu, per kurjerį arba per Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą (toliau – MGVD informacinė sistema), o prašymą pakeisti pavardes ar pavardes ir vardą (-us) – tik tiesiogiai.

Nuolat užsienyje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai prašymą pakeisti vardą ir (ar) pavardę ir prašymą pakeisti pavardes ar pavardes ir  vardą (-us) taip pat gali kreiptis į ambasadą atvykę asmeniškai.

Vardas ir (ar) pavardė keičiami jeigu pasirinktas vardas ar pavardė atitinka lytį, neprieštarauja gerai moralei ir Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai, o kai keičiamas nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, – taip pat ir geriausiems vaiko interesams.

Keisti vardą, pavardę per ambasadą  turi teisę užsienio valstybėje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai, sulaukę 16 metų amžiaus.

Jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė gali būti keičiami tik bendru tėvų sutarimu.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti ambasadoje, norint pakeisti vardą ir/ar pavardę:

Kai vardą ir (ar) pavardę keičia asmuo sulaukęs 16 metų:

 1. Prašymą:
  1.1. Prašymą pakeisti 16 metų sulaukusio asmens vardą ir (ar) pavardę.
  1.2. Prašymą pakeisti tėvų ar vieno iš jų ir jų ar vieno iš jų jaunesnio (-ių) kaip 16 metų nepilnamečio (-ių) vaiko (-ų) pavardes ar pavardes ir vardą 
 2. Galiojantį Lietuvos Respublikos pasą ar asmens tapatybės kortelę.
 3. Dokumentus, pagrindžiančius, kad asmens vardas ir (ar) pavardė pakeistas (pakeisti) užsienio valstybėje, asmens nuolatinę gyvenamąją vietą užsienio valstybėje ar užsienio valstybės pilietybę patvirtinančius dokumentus. Dokumentai (išskyrus užsienio pasus) turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma Apostille bei išversti į lietuvių kalbą (ambasada dokumentų vertimų neatlieka ir vertimų tikrumo netvirtina);
 4. Konsulinį mokestį už dokumentų priėmimą ir perdavimą – 30 eurų.

Jeigu pageidaujama, gali būti išduotas vardo ir (ar) pavardės keitimą patvirtinantis dokumentas:

Kai keičiamas jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė:

 1. Prašymas pakeisti jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardą ir (ar) pavardę forma. Prašymą pildo tėvai.
 2. Prašymą pateikiančio vieno iš tėvų galiojantį Lietuvos Respublikos pasą ar asmens tapatybės kortelę.
 3. Kito iš turimų tėvų rašytinį sutikimą dėl vaiko vardo ir (ar) pavardės keitimo, bei jo galiojantį pasą ar asmens tapatybės kortelę (laisvos formos sutikimas rašomas ambasadoje vizito metu).
  Jeigu vienas iš tėvų neatvyksta į ambasadą, tuomet pateikiamas notaro patvirtintas sutikimas dėl vaiko vardo ir (ar) pavardės keitimo. Jeigu sutikimas patvirtintas užsienio valstybės notaro, tuomet jis turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma Apostille ir išverstas į lietuvių kalbą (ambasada dokumentų vertimų neatlieka ir vertimų tikrumo netvirtina).
 4. Kito iš turimų tėvų rašytinio sutikimo pateikti nereikia, jeigu jam įsiteisėjusiu teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai yra apribota tėvų valdžia. Tuomet turi būti pateiktas teismo sprendimas. Jeigu teismas įvyko užsienio valstybėje, pateikiamas teismo sprendimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą bei legalizuotas ar patvirtintas Apostile.
 5. Vaiko, jeigu jam yra suėję 10 metų, rašytinį sutikimą dėl vardo ir (ar) pavardės keitimo.
 6. Konsulinį mokestį už dokumentų priėmimą ir perdavimą – 30 eurų.

Jeigu pageidaujama, kad būtų išduotas vardo ir (ar) pavardės keitimo išrašą liudijantis išrašas:

 

DĖMESIO. Šiuo metu jau galioja Lietuvos Respublikos asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymas, pagal kurį Lietuvos Respublikos piliečių vardai ir pavardės gali būti rašomi lotyniškais rašmenimis (įskaitant raides Q, X, W).

Sąlygos, kuomet vardas ir (ar) pavardė gali būti keičiami į užrašytus lotyniškais rašmenimis, išvardintos Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklėse  

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha