Kaip mus rasti?

Tel. +20 2 2736 6461
Faksas +20 2 2736 5130
El. paštas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Sukurta 2015.02.19 / Atnaujinta 2015.05.06 13:49

Pagal Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą, Lietuvos Respublikos piliečiai, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui, per 7 darbo dienas iki išvykimo privalo deklaruoti savo išvykimą iš Lietuvos. Nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą deklaruoja jų tėvai, įtėviai ar globėjai.

Jeigu Jūs iš Lietuvos Respublikos išvykote trumpesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui, tačiau Egipte ar kitoje ambasados aptarnaujamoje Vidurio Rytų valstybėje likote gyventi ilgesnį laiką, savo išvykiimą iš Lietuvos galite deklaruoti per Lietuvos Respublikos ambasadą Egipte.

Deklaruojant išvykimą iš Lietuvos, į ambasadą Kaire būtina atvykti asmeniškai ir pateikti šiuos dokumentus:

  • užpildyta ir pasirašyta Gyvenamosios vietos deklaracija, pildoma asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui;
  • Lietuvos Respublikos paso  puslapio su asmens fotografija arba asmens tapatybės kortelės kopija.

Jeigu kartu su Jumis Egipte gyvena ir Jūsų nepilnametis vaikas, kurio išvykimas iš Lietuvos nėra deklaruotas,  jo vardu turi būti pateikta atskira deklaracija, kurią užpildo ir 11 deklaracijos skirsnyje pasirašo vienas iš tėvų (įtėvių). Kartu su deklaracija ambasadai reikia pateikti ir nepilnamečio vaiko Lietuvos Respublikos paso puslapio su asmens fotografija kopiją.

Jeigu Jūsų nepilnametis vaikas yra likęs gyventi Lietuvoje, vienas iš užsienyje gyvenančių vaiko tėvų turi pateikti raštišką paaiškinimą apie tai, kur vaikas gyvena ir kas jį globoja.

Gavusi Jūsų deklaraciją ambasada duomenis apie Jūsų išvykimą iš Lietuvos Respublikos įveda į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą.

Piliečiai, deklaruojantys savo išvykimą gyventi į kitą šalį ir esantys vieno iš Lietuvos komercinių bankų internetinės bankininkystės sistemos vartotojai, gali gyvenamosios vietos deklaraciją užpildyti ir pateikti ją elektroniniu būdu, prisijungus prie “Elektroninės valdžios vartų” portalo arba per savo internetinę bankininkystės sistemą.

DĖMESIO:

Asmenys, nedeklaravę savo išvykimo iš Lietuvos, laikomi gyvenančiais Lietuvoje, todėl, vadovaujantis Lietuvos teisės aktais, kai kurios konsulinės paslaugos (pasų išdavimas ar pakeitimas, užsienyje sudarytos santuokos ar užsienyje gimusio vaiko gimimo įregistravimas, pažymų apie šeiminę padėtį išdavimas ir pan.) Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose jiems neteikiamos.

 

Naujienlaiškio prenumerata