Kaip mus rasti?

Tel. +20 2 2736 6461
Faksas +20 2 2736 5130
El. paštas

Konsulinės pažymos

Sukurta 2015.05.06

Konsulinė pažyma yra konsulinių pareigūnų išduotas dokumentas, patvirtinantis konsuliniam pareigūnui žinomą faktą, pagrįstą teisės aktais, kitų Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių kompetentingų institucijų išduotais dokumentais ar jų suteikta raštiška informacija.

Konsulinės pažymos paprastai išduodamos tais atvejais, kai faktui įrodyti pareiškėjui nepakanka valstybės suinteresuotai institucijai pateikti kitos valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, o yra reikalaujama pateikti konsulinės įstaigos išduotą pažymą.

Gali būti išduodamos šios konsulinės pažymos:

  • Konsulinė pažyma apie asmens šeiminę padėtį.
  • Konsulinė pažyma apie turimą Lietuvos Respublikos pilietybę.
  • Konsulinė pažyma dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo.
  • Konsulinė pažyma vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo.
  • Konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo.
  • Konsulinė pažyma apie asmens gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.

Konsulinė pažyma, kad dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę, grąžintas Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai.

Konsulinė pažyma, kad asmens, kuris kreipėsi į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, prašymas netenkintinas.

Konsulinė pažyma, kad dokumentai buvo pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai.

Kitos konsulinės pažymos, kurių išdavimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Konsulinių pažymų apie šeiminę būklę išdavimas

Jeigu Jūs pageidaujate sudaryti santuoką Egipte (nesvarbu, su kurios valstybės piliečiu), Egipto santuoką registruojančioms institucijoms kartu su kitais dokumentais reikės pristatyti ir pažymą apie Jūsų šeiminę padėtį.

Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat gyvenantiems Egipte ir deklaravusiems savo išvykimą iš Lietuvos, konsulinę pažymą apie šeiminę padėtį išduoda ambasada. Jeigu savo išvykimo iš Lietuvos iki šiol nesate deklaravę, tai galite padaryti pateikdami gyvenamosios vietos deklaraciją ambasadai.

Jeigu deklaruoti savo išvykimo iš Lietuvos ("išsiregistruoti") nepageidaujate, dėl pažymos apie šeiminę padėtį gavimo Jums reikia tiesiogiai kreiptis į Jūsų gyvenamosios vietos Lietuvoje savivaldybės civilinės metrikacijos skyrių.

Dokumentai, pateikiami konsulinei pažymai išduoti

Asmenys, pageidaujantys gauti konsulinę pažymą apie šeiminę padėtį, ambasadai asmeniškai arba paštu turi pateikti šiuos dokumentus:

Konsulinis mokestis už pažymos išdavimą – 30 EUR mokamas ambasadoje grynais.

Konsulinė pažyma apie šeiminę padėtį išduodama arabų ir anglų kalbomis bei galioja šešis mėnesius nuo jos išdavimo dienos.

Pažyma dėl asmens teistumo (neteistumo)

Pažymą dėl asmens teistumo (neteistumo) išduoda Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Teistumo (neteistumo) pažymą galite užsakyti internetu, jei esate Lietuvos elektroninės bankininkystės sistemos vartotoja(s).

Dėl šios pažymos išdavimo Lietuvos piliečiai taip pat gali kreiptis per ambasadą Kaire, užsieniečiai kreipiasi tiesiogiai ar per įgaliotą asmenį.

Pateikiama:

  • Prašymas.
  • Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė.
  • Jei lietuvių kalba išduotos Vidaus reikalų ministerijos pažymos Jums nepakanka, jos pagrindu ambasada gali parengti atitinkamą konsulinę pažymą anglų arba arabų kalba, pateikus papildomą prašymą.
  • Konsulinis mokestis (už konsulinę pažymą).