Kaip mus rasti?

Tel. +20 2 2736 6461
Faksas +20 2 2736 5130
El. paštas

Notariniai veiksmai

Sukurta 2015.02.19 / Atnaujinta 2020.12.08 16:11

Asmens parašo, nuorašo, vertimo patvirtinimas

Konsulinio pareigūno Ambasadoje gali būti atliekami tokie notariniai veiksmai pagal LR notariato įstatymo 27 straipsnį (nuo 2021 m. sausio 1 d.):

 1. tvirtina testamentus;
 2. tvirtina įgaliojimus;
 3. tvirtina pareiškimus dėl tėvystės pripažinimo;
 4. tvirtina išankstinius nurodymus;
 5. tvirtina sutartis dėl pagalbos priimant sprendimus;
 6. tvirtina sutuoktinio ir bendraturčių rašytinius sutikimus sudaryti sandorius;
 7. tvirtina bendraturčių pareiškimus dėl pirmenybės teisės pirkti parduodamas bendrosios nuosavybės turto dalis;
 8. tvirtina pareiškimus dėl palikimo atsisakymo;
 9. liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
 10. liudija parašo dokumentuose tikrumą;
 11. tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
 12. priima saugoti asmeninius testamentus;
 13. tvirtina dokumentų pateikimo laiką;
 14. atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

Notariniai veiksmai atliekami tik nustačius asmens tapatybę ir pilietybę bei asmeniškai pateikus Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę.

Vertimai

Ambasada neatlieka vertimų, vertimus atlieka laisvai samdomi vertėjai. Lietuvos Respublikos įstaigoms pateikiant vertimą, vertimo tvirtinimas ar vertėjo parašo tvirtinimas nėra reikalingas. Ambasadai pateikiami gimimo, santuokos, ištuokos liudijimai ar kitų dokumentų vertimai turi atitikti lietuvių kalbos ir raštvedybos reikalavimus. Dokumentų vertimus, kuriuos Lietuvos Respublikos piliečiai patys pateiks Lietuvoje, rekomenduojame atlikti Lietuvos vertimų biuruose.

Mokesčiai už notarinius veiksmus

 • Mokestis už parašo tikrumo paliudijimą – 10 EUR.
 • Mokestis už dokumento nuorašo tikrumo paliudijimą – 10 EUR už lapą.
 • Mokestis už sandorio patvirtinimą - 30 EUR.

Įgaliojimas

Įgaliojimas surašomas esant reikalui:

 • atstovauti Lietuvos Respublikos įstaigose, įmonėse, institucijose;
 • atstovauti paveldėjimo bylose;
 • valdyti, disponuoti, pirkti, parduoti, dovanoti kilnojamą ir nekilnojamą turtą;
 • valdyti, naudotis, disponuoti piniginėmis lėšomis esančiomis banko sąskaitoje atidaryti, uždaryti banko sąskaitą;
 • atlikti kitus veiksmus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Ambasadoje notariniai veiksmai atliekami tik Lietuvos Respublikos piliečiams - fiziniams asmenims, asmeniškai atvykus į ambasadą ir pateikus galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą - Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę. Paštu notariniai veiksmai neatliekami.

Ambasada neturi teisės atlikti notarinių veiksmų juridiniams asmenims - įmonėms, asociacijoms ir pan.

Įgaliojimai dėl nekilnojamojo turto (žemės, miško, buto, namo ir pan.) valdymo, naudojimo, disponavimo, pardavimo tvirtinami pateikus įgaliotojo nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Įgaliojimai dėl transporto priemonių (automobilių, motociklų ir pan.) valdymo, naudojimo, pardavimo tvirtinami pateikus transporto priemonės registracijos liudijimą arba jo kopiją (nereikia, kad būtų notariškai patvirtinta). Pateikiant duomenis apie įgaliotinį (asmenį, kuris veiks įgaliotojo vardu), reikės nurodyti ne tik jo vardą ir pavardę, bet ir asmens kodą bei gyvenamosios vietos adresą.

Įgaliojimo surašymas ir patvirtinimas kainuoja 80 EUR (surašymas – 50 EUR, patvirtinimas – 30 EUR). Paslauga paprastai suteikiama per 3 darbo dienas.

Prašymas surašyti ir patvirtinti įgaliojimą