Kaip mus rasti?

Tel. +20 2 2736 6461
Faksas +20 2 2736 5130
El. paštas

Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2015.02.19 / Atnaujinta 2020.01.31 08:27

Nuo 2015 m. sausio 1 d. galioja šie konsulinio mokesčio tarifai už Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veiksmus atliekant konsulines funkcijas, išduodamus teisinę galią turinčius dokumentus ir teikiamas kitas paslaugas ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos atliekamą dokumentų legalizavimą ar tvirtinimą pažyma (Apostille):

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos ambasadoje Egipte visi konsuliniai mokesčiai yra priimami tik eurais. Mokėti galima grynais pinigais (eurais), banko pavedimu arba banko kortele.

1. Už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą

20 eurų

2. Už prašymų išduoti vizas ar joms prilygintus dokumentus priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl vizos arba joms prilyginto dokumento išdavimo priėmimą:

2.1. oro uosto tranzitinės vizos (A)

80 eurų

2.2. trumpalaikės vizos (C)

80 eurų

2.3. nacionalinės vizos (D)

120 eurų

3. Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo priėmimą ir perdavimą:

31. dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo ar grąžinimo priėmimą ir perdavimą

50 eurų

3.2. dokumentų dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimo išdavimo priėmimą ir perdavimą

25 eurai

3.3. dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimą ir perdavimą

60 eurų

4. Už paso išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą

100 eurų

5. Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą

100 eurų

6. Už dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille):

6.1. dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille) Užsienio reikalų ministerijoje

10 eurų už vieno dokumento legalizavimą ar tvirtinimą pažyma (Apostille)

6.2. dokumentų legalizavimą arba jų priėmimą ir perdavimą legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje

20 eurų už vieno dokumento legalizavimą ar tvirtinimą pažyma (Apostille)

7. Už civilinės būklės aktų įregistravimą ir dokumentų išdavimą:

7.1. santuokos įregistravimą ir santuokos įrašą liudijančio išrašo išdavimą

115 eurų

7.2. vaiko gimimo įregistravimą ir gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimą

15 eurų

8. Už atliekamus notarinius veiksmus:

8.1. sandorių patvirtinimą

30 eurų

8.2. dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumo paliudijimą

10 eurų už puslapį

8.3. parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą

10 eurų

8.4. dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimą iš užsienio kalbų į lietuvių kalbą/iš lietuvių kalbos į užsienio kalbas (už puslapį):

30 eurų

8.5. fakto, kad pilietis yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą

30 eurų

8.6. asmeninio testamento priėmimą saugoti

50 eurų

8.7. dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą

30 eurų

8.8. jūrinio protesto akto priėmimą

100 eurų

9. Už konsulinės pažymos išdavimą

30 eurų

10. Už dokumento pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų

20 eurų

11. Už dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimą ir perdavimą

50 eurų

12. Už pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą

30 eurų per mėnesį

13. Už pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimą:

13.1. iki 115 eurų vertės

15 eurų

13.2. daugiau kaip 115 eurų vertės

20 eurų

14. Už sandorių ar pareiškimų surašymą

50 eurų

15 . Už konsulinius veiksmus, atliekamus ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, švenčių, poilsio dienomis, naktį

dvigubas atitinkamo konsulinio veiksmo atlikimo tarifas (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius)

 

SVARBU:

Kai konsulas atvyksta aptarnauti gyventojų į vieną ar kitą vietovę ir ten atlieka šiame punkte nurodytą konsulinį veiksmą, konsulinis mokestis nedidinamas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konsulinio mokesčio įstatymo pataisomis, įsigaliojusiomis 2010 m. sausio 1 d., pasai išduodami ir keičiami nemokamai:

  • vaikams, kuriems nustatyta globa ir rūpyba;
  • asmenims, kuriems nustatytas 0-40 proc. nedarbingumo lygis;
  • neįgaliems vaikams iki 18 metų amžiaus;
  • užsienio valstybių stacionariose globos įstaigose išlaikomiems asmenims;
  • nuo okupacijų nukentėjusiems - represuotiems asmenims.

Vaikams iki 18 metų amžiaus, taip pat senatvės pensininkams konsulinis mokestis už paso išdavimą, keitimą ar dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą mažinamas per pusę, t.y. mokesčio dydis yra 50 eurų.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha