Kaip mus rasti?

Tel. +20 2 2736 6461
El. paštas

Vertimai

Sukurta 2022.06.09 / Atnaujinta 2022.06.09 12:48

DĖMESIO: Ambasada dokumentų vertimų neatlieka ir vertimų tikrumo netvirtina.

Jeigu dokumento vertimą pateiksite užsienio valstybėje, rekomenduojame reikalavimus vertimui išsiaiškinti toje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje, kuriai teiksite vertimą.

Jei dokumento vertimą per Ambasadą pateiksite Lietuvos Respublikos institucijoms, Ambasadai pateikiamas dokumento vertimas turi atitikti Dokumentų rengimo taisykles: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403753/asr.

Dokumento vertimas turi būti tikslus, atitikti lietuvių kalbos taisykles ir turi būti susiūtas su verčiamo dokumento originalu arba kopija (šiuo atveju kartu su dokumento vertimu Ambasadai turi būti pateikiamas ir verčiamo dokumento originalas). Dokumento vertime turi būti nuoroda, kad dokumentą išvertęs asmuo prisiima atsakomybę už vertimo iš vienos kalbos į kitą teisingumą, taip pat nurodyta, iš kurios kalbos į kurią kalbą verčiama. Po šiuo įrašu dokumentą išvertęs asmuo turi nurodyti savo vardą, pavardę ir pasirašyti. Dokumentą išvertusio asmens parašo tikrumas turi būti patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha