Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

Tel. +20 2 2736 6461
Faksas +20 2 2736 5130
El. paštas
Naujienos Spausdinti RSS

Skelbiama atranka į pakaitinio administratoriaus pareigybę Lietuvos Respublikos ambasadoje Egipte

Sukurta 2021.09.14 / Atnaujinta 2021.09.14 16:58

Lietuvos Respublikos ambasada Egipto Arabų Respublikoje (toliau – Ambasada) skelbia atranką į pakaitinio administratoriaus, darbuotojo dirbsiančio pagal terminuotą darbo sutartį, pareigas.

Pareiginės algos koeficientas nuo 8,93.

REIKALAVIMAI:

  • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
  • mokėti lietuvių kalbą ir anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu;
  • turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti atstovybės tarnybines transporto priemones;
  • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
  • išmanyti raštvedybos taisykles;
  • sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti savo darbą, pasirinkti darbo metodus;
  • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos, diplomatinės tarnybos, ministerijos ir diplomatinių atstovybių veiklą;
  • atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, arba nekelti abejonių dėl asmens patikimumo.

Privalumai: patirtis administravimo, dokumentų valdymo, finansų srityse. Arabų kalbos pagrindai. Sklandus minčių dėstymas raštu ir žodžiu, kruopštumas, atsakingumas ir komunikabilumas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS:

1. koordinuoja atstovybės administracinio-techninio personalo darbą;

2. organizuoja atstovybėje viešuosius pirkimus, tvarko su viešųjų pirkimų organizavimu susijusius dokumentus;

3. rengia atstovybės paslaugų sutartis, vykdo jų sudarymo ir vykdymo kontrolę;

4. atsako už/vykdo materialinių vertybių (ilgalaikio turto ir atsargų) esančių atstovybėje, įsigijimą, panaudojimą ir saugojimą;

5. tvarko materialinių vertybių apskaitą, medžiagų, inventoriaus ir materialinių vertybių nurašymą;

6. dalyvauja sudaromų komisijų veikloje ilgalaikio turto ir atsargų metinėje ir kitoje turto perdavimo inventorizacijoje;

7. aprūpina atstovybės darbuotojus ūkinėmis ir kanceliarinėmis priemonėmis bei inventoriumi;

8. rengia sutartis dėl atstovybėje esančių inžinerinių sistemų priežiūros ir remonto;

9. užtikrina, kad atstovybėje esantys įrenginiai, prietaisai būtų techniškai tvarkingi ir tinkamai naudojami;

10. rūpinasi atstovybės ir/ar rezidencijos patalpų priežiūra;

11. kontroliuoja ir prižiūri švaros ir tvarkos palaikymą atstovybės patalpose;

12. padeda organizuoti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių gabenimą;

13. vairuoja atstovybės transportą, kai tai būtina jo tiesioginėms funkcijoms vykdyti;

14. organizuoja atstovybės renginius ir priėmimus;

15. registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;

16. pagal kompetenciją rengia raštus, lydraščius, notas ir kitus dokumentus ar jų projektus;

17. formuoja diplomatinės atstovybės dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;

18. stebi žiniasklaidos pranešimus, platina atstovybės pranešimus žiniasklaidoje;

19. atnaujina ir skelbia informaciją atstovybės interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;

20. atlieka finansų valdymo funkcijas, kurios apima:

                       20.1. atstovybės išlaidų sąmatos sudarymą, vykdymą ir kontrolę;

                       20.2. atstovybės finansų apskaitą;

                       20.3. atstovybės finansų kontrolę;

                       20.4. ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimą finansų valdymo ir apskaitos sistemoje;

                       20.5. ataskaitų, pažymų ir kitų dokumentų rengimą ir teikimą;

                       20.6. atstovybės darbuotojų darbo ir kompensuojamo laiko apskaitos žiniaraščio pildymą;

21. vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Kandidatai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2021 m. rugsėjo 25 d. 17:00 val. (Egipto laiku) elektroniniu paštu [email protected], turi pateikti gyvenimo aprašymą lietuvių kalba (Europass CV) ir motyvacinį laišką. Pokalbiai su atrinktais kandidatais planuojami 2021 m. rugsėjo 27-28 dienomis.

Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu [email protected]

 

Naujienlaiškio prenumerata